عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

سیلندر پنوماتیک CQ2B MINI

سیلندر پنوماتیک CQ2B MINI

سیلندر پنوماتیک CQ2B MINI

سیلندر پنوماتیک CQ2B MINI

سیلندر پنوماتیک CQ2B MINI

Motion pattern Double acting or Single acting
Working medium Air
Max Working pressure ۱٫۰ Mpa
Proof pressure ۱٫۵ Mpa
Operating temperature range ۵-۶۰℃
Piston rod thread Female thread(standard), Male thread (Optional)
Cushion Non-lub
Piston acting speed ۵۰-۵۰۰mm/s
Tolerance Stroke +۱٫۰mm
Lubricant Non-lub
Installation Through hole(Standard), Two side dove talls (Optional)