عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

شیر برقی استاندارد سری ۲W

شیر برقی استاندارد سری 2W

شیر برقی استاندارد سری 2W

شیر برقی استاندارد سری ۲W

شیر برقی استاندارد سری ۲W

Actuator Electric
Connection Form Thread
Type Direct Acting
Pressure Ordinary Pressure
Regular Voltage ۱۲VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC