عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

شیر برقی استاندارد نرمال باز سری B

شیر برقی استاندارد نرمال باز سری B

شیر برقی استاندارد نرمال باز سری B

شیر برقی استاندارد نرمال باز سری B

شیر برقی استاندارد نرمال باز سری B

Actuator Electric
Connection Form Thread
Type Pilot Acting
Pressure Ordinary Pressure
Regular Voltage ۱۲VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC