عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

شیر برقی پنوماتیک انگل پلاستیکی سری BA

شیر برقی پنوماتیک انگل پلاستیکی سری BA

شیر برقی پنوماتیک انگل پلاستیکی سری BA

شیر برقی پنوماتیک انگل پلاستیکی سری BA

شیر برقی پنوماتیک انگل پلاستیکی سری BA

Model RC L L1 SW H D
BA4010-50SP ۳/۸″ ۵۵ ۱۷ ۲۱ ۱۲۰ ۵۴
BA4015-50SP ۱/۲″ ۷۰ ۲۱ ۲۶٫۵ ۱۳۵ ۶۳
BA4020-50SP ۳/۴″ ۷۶ ۲۳ ۳۲ ۱۴۵ ۶۳
BA4025-50SP ۱″ ۹۰ ۲۵ ۴۰ ۱۵۵ ۶۳
BA4032-63SP ۱-۱/۴″ ۱۱۶ ۳۲ ۵۰ ۲۰۰ ۸۱
BA4040-80SP ۱-۱/۲″ ۱۱۶ ۳۲ ۵۵٫۵ ۲۳۰ ۹۶
BA4050-80SP ۲″ ۱۳۸ ۴۰ ۶۸٫۵ ۲۵۰ ۹۶