عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

شیلنگ پنوماتیک فنری پلی اورتان PU

شیلنگ پنوماتیک فنری پلی اورتان PU

شیلنگ پنوماتیک فنری پلی اورتان PU

شیلنگ پنوماتیک فنری پلی اورتان PU

شیلنگ پنوماتیک فنری پلی اورتان PU

Metric Size O.D.(mm) I.D.(mm) Total Length per Roll (meter)
AHC0425 ۴ ۲٫۵ ۱~۳۰
AHC0640 ۶ ۴ ۱~۳۰
AHC0850 ۸ ۵ ۱~۳۰
AHC1065 ۱۰ ۶٫۵ ۱~۳۰
AHC1280 ۱۲ ۸ ۱~۳۰
AHC1410 ۱۴ ۱۰ ۱~۳۰
AHC1612 ۱۶ ۱۲ ۱~۳۰