سیلندر پنوماتیک استنلس استیل CJ2 (Φ۶-Φ۱۶) MINI

سیلندر پنوماتیک استنلس استیل CJ2 (Φ6-Φ16) MINI

سیلندر پنوماتیک استنلس استیل CJ2 (Φ6-Φ16) MINI