شیر برقی کتابی پنوماتیک SANGO

300,000 تومان

شیر برقی کتابی SANGO

شیر برقی کتابی برای کنترل سیلندر های پنوماتیک از این نوع شیر برقی استفاده می شود. این نوع شیر ها در مدل های مختلف و ولتاژ های مختلف می باشد.