شیر یک طرفه

سوپاپ گرد پنوماتیک

شیر های یک طرفه یا همان سوپاپ پنوماتیک در اندازه و سایز های مختلف 1/4 ،1/2