عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

شیر کنترلی پنوماتیک پلاستیکی

شیر کنترلی پنوماتیک پلاستیکی

شیر کنترلی پنوماتیک پلاستیکی

شیر کنترلی پنوماتیک پلاستیکی

شیر کنترلی پنوماتیک پلاستیکی

Operating Pressure ۱-۱۰ bar
Operating Temperature ۰ – ۶۰ °C         ۳۲ to ۱۴۰°F
Application Air, water
Recommended Tubing Material Polyurethane, Nylon, Polyethylene, and Polypropylene