عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

شیر برقی استاندارد فشار قوی سری XLG

شیر برقی استاندارد فشار قوی سری XLG

شیر برقی استاندارد فشار قوی سری XLG

شیر برقی استاندارد فشار قوی سری XLG

شیر برقی استاندارد فشار قوی سری XLG

Actuator Electric
Connection Form Thread
Type Pilot Acting
Pressure Ordinary Pressure
Regular Voltage ۱۲VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC

 

جهت بررسی نوع دیگری از شیر برقی مانند شیر برقی فشار قوی و یا شیر های پنوماتیک کلیک کنید.