عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

شیر برقی استاندارد مخصوص بخار سری XLA

شیر برقی استاندارد مخصوص بخار سری XLA

شیر برقی استاندارد مخصوص بخار سری XLA

شیر برقی استاندارد مخصوص بخار سری XLA

شیر برقی استاندارد مخصوص بخار سری XLA

Actuator Electric
Connection Form Thread
Type Pilot Acting
Pressure Ordinary Pressure
Regular Voltage ۱۲VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC