عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

شیر برقی استاندارد مخصوص بخار سری XLH

شیر برقی استاندارد مخصوص بخار سری XLH

شیر برقی استاندارد مخصوص بخار سری XLH

شیر برقی استاندارد مخصوص بخار سری XLH

شیر برقی استاندارد مخصوص بخار سری XLH

Actuator Electric
Connection Form Thread
Type Pilot Acting
Pressure Ordinary Pressure
Regular Voltage ۱۲VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC