عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

شیر برقی استاندارد نرمال باز سری ۲N

شیر برقی استاندارد نرمال باز سری 2N

شیر برقی استاندارد نرمال باز سری 2N

شیر برقی استاندارد نرمال باز سری ۲N

شیر برقی استاندارد نرمال باز سری ۲N

Actuator Electric
Connection Form Thread
Type Direct Acting
Pressure Ordinary Pressure
Regular Voltage ۱۲VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC