عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

شیر برقی استاندارد XST SERIES 2-3 WAY

شیر برقی استاندارد XST SERIES 2-3 WAY

شیر برقی استاندارد XST SERIES 2-3 WAY

شیر برقی استاندارد XST SERIES 2-3 WAY

شیر برقی استاندارد XST SERIES 2-3 WAY

Actuator Electric
Connection Form Thread
Type Direct Acting
Pressure Ordinary Pressure
Regular Voltage ۱۲VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC