عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

شیر برقی پنوماتیک سه راه سری BA

شیر برقی پنوماتیک سه راه سری BA

شیر برقی پنوماتیک سه راه سری BA

شیر برقی پنوماتیک سه راه سری BA

شیر برقی پنوماتیک سه راه سری BA

Model G H H1 L DN STROKE
BZ4050-15 ۱/۲″ ۱۷۲ ۵۷ ۷۴ ۱۵ ۵۰mm
BZ4050-20 ۳/۴″ ۱۷۲ ۵۷ ۷۴ ۲۰ ۵۰mm
BZ4050-25 ۱″ ۱۸۰ ۶۸ ۹۲ ۲۵ ۵۰mm
BZ4080-32 ۱-۱/۴″ ۲۳۲ ۸۴ ۱۲۰ ۳۲ ۸۰mm
BZ4080-40 ۱-۱/۲″ ۲۳۲ ۸۴ ۱۲۰ ۴۰ ۵۰mm