عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

شیر برقی پنوماتیک جت پالس

شیر برقی پنوماتیک جت پالس

شیر برقی پنوماتیک جت پالس

شیر برقی پنوماتیک جت پالس

شیر برقی پنوماتیک جت پالس

Actuator Electric
Connection Form Thread
Type Pilot Acting
Pressure Ordinary Pressure
Regular Voltage ۱۲VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC