عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

شیر برقی پنوماتیک پلاستیک سری ۲VP

شیر برقی پنوماتیک پلاستیک سری 2VP

شیر برقی پنوماتیک پلاستیک سری 2VP

شیر برقی پنوماتیک پلاستیک سری ۲VP

شیر برقی پنوماتیک پلاستیک سری ۲VP

Actuator Electric
Connection Form Thread
Type Pilot Acting
Pressure Ordinary Pressure
Regular Voltage ۱۲VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC