عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

شیر برقی پنوماتیک پلاستیک سری ۲WP

شیر برقی پنوماتیک پلاستیک سری 2WP

شیر برقی پنوماتیک پلاستیک سری 2WP

شیر برقی پنوماتیک پلاستیک سری ۲WP

شیر برقی پنوماتیک پلاستیک سری ۲WP

Actuator Electric
Connection Form Thread
Type Direct Acting
Pressure Ordinary Pressure
Regular Voltage ۱۲VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC