عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

شیر برقی پنوماتیک پلاستیک سری ۲WP

شیر برقی پنوماتیک پلاستیک سری 2WP

شیر برقی پنوماتیک پلاستیک سری 2WP

شیر برقی پنوماتیک پلاستیک سری ۲WP

شیر برقی پنوماتیک پلاستیک سری ۲WP

Actuator Electric
Connection Form Thread
Type Direct Acting
Pressure Ordinary Pressure
Regular Voltage ۱۲VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC

 

برای مشاهده نمونه های مشابه مانند شیر برقی پنوماتیکی و انواع دیگر پنوماتیک بر روی لینک های آنها کلیک کنید.