عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

شیر برقی پنوماتیک ۳N Series 2/3

شیر برقی پنوماتیک 3N Series 2/3

شیر برقی پنوماتیک 3N Series 2/3

شیر برقی پنوماتیک ۳N Series 2/3

شیر برقی پنوماتیک ۳N Series 2/3

Actuator Electric
Connection Form Thread
Type Direct Acting
Pressure Ordinary Pressure
Regular Voltage ۱۲VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC