عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع U1-SF

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع U1-SF

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع U1-SF

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع U1-SF

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع U1-SF

ITEM L ФD L1 SW FT
U1-SF20 ۵۳ ۲۵ ۲۷ ۲۰ ۱/۴″NPT
U1-SF30 ۵۴ ۲۵ ۲۸ ۲۰ ۳/۸″NPT
U1-SF40 ۵۶ ۲۵ ۳۰٫۵ ۲۵ ۱/۲″NPT