عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UA2-SF

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UA2-SF

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UA2-SF

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UA2-SF

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UA2-SF

ITEM L ФD L1 SW FT
UA2-SF20 ۴۴ ۲۸٫۵ ۱۵ ۲۰ ۱/۴″NPT
UA2-SF30 ۴۵ ۲۸٫۵ ۱۶ ۲۰ ۳/۸″NPT
UA2-SF40 ۴۷٫۵ ۲۸٫۵ ۱۸٫۵ ۲۵ ۱/۲″NPT