عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UAPF

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UAPF

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UAPF

 

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UAPF

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UAPF

ITEM L ФD L1 SW FT
UAPF20 ۳۶٫۵ ۷٫۹ ۱۵ ۱۶ ۱/۴″NPT
UAPF30 ۳۷ ۷٫۹ ۱۶٫۵ ۲۰ ۳/۸″NPT
UAPF40 ۳۹٫۵ ۷٫۹ ۱۹ ۲۵ ۱/۲″NPT