عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UM1

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UM1

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UM1

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UM1

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UM1

ITEM L ФD L1 SW FT
UM1-SF20 ۴۷٫۵ ۲۴ ۱۵٫۵ ۱۷ ۱/۴″NPT
UM1-SF30 ۴۸ ۲۴ ۱۶ ۲۰ ۳/۸″NPT
UM1-SF40 ۵۰٫۵ ۲۴ ۱۸٫۵ ۲۵ ۱/۲″NPT