عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UMC

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UMC

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UMC

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UMC

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UMC

ITEM L ФD L1 SW MT
UMC-SM20 ۵۵ ۲۲ ۱۲ ۱۹ ۱/۴″NPT
UMC-SM30 ۵۵٫۵ ۲۲ ۱۳ ۱۹ ۳/۸″NPT
UMC-SM40 ۵۹ ۲۲ ۱۵ ۲۱ ۱/۲″NPT