عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UT1-SM

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UT1-SM

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UT1-SM

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UT1-SM

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UT1-SM

ITEM L ФD L1 SW MT
UT1-SM20 ۵۱ ۲۴ ۱۲ ۱۷ ۱/۴″NPT
UT1-SM30 ۵۲ ۲۴ ۱۳ ۱۷ ۳/۸″NPT
UT1-SM40 ۵۴ ۲۴ ۱۵ ۲۱ ۱/۲″NPT