عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

کوپلینگ پنوماتیک ماده اتصال سریع UM

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UM

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UM

 

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UM

کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UM

ITEM L ФD L1 SW FT
UMPF20 ۳۷ ۷٫۹ ۱۴ ۱۶ ۱/۴″NPT
UMPF30 ۳۹ ۷٫۹ ۱۶ ۲۰ ۳/۸″NPT
UMPF40 ۴۱٫۵ ۷٫۹ ۱۸٫۵ ۲۵ ۱/۲″NPT