Tag Archives: پنوماتیک

کاربرد شیر برقی در صنعت

شیر برقی sanat-ghp.ir صنعت گستر نوین

کاربرد شیر برقی در حوزه های مختلف کاربرد دارد به طوری که نقش کنترلی خود را به حوزه های دیگر نیز به اجرا درآورده است. امروزه برای قطع و وصل کردن همه سیال ها از جمله آب و گاز و … از شیر برقی استفاده می شود. انواع مختلف از شیر برقی و در اندازه […]