شیر برقی پنوماتیک انگل پلاستیکی سری BA

شیر برقی پنوماتیک انگل پلاستیکی سری BA

انگل ولو های پنوماتیک شیر های پیستونی با تحریک پنوماتیک می باشند که به صورت زاویه ای می باشند.